ონლაინ ლექსიკონი

Back

governing body


Economics
  • ხელმძღვანელობა, ადმინისტრაციული საბჭო

Law
  • ხელმძღვანელი ორგანო

სინონიმები