ონლაინ ლექსიკონი

Back

gummed label


ნათარგმნია gummed label სინონიმები

Economics
  • წებოვანი ეტიკეტი

Marketing
  • წებოვანი ეტიკეტი (ეტიკეტი, რომლის მეორე მხარე წებოვანია და იძლევა საქონელზე მიკვრის საშუალებას)

სინონიმები