ონლაინ ლექსიკონი

Back

help

გამოთქმა: /hɛlp/

ზმნა

Universal
 • დახმარება, შველა, ხელის გამართვა, ხელის შეწყობა;
 • გადაცმა, განაწილება (საჭმლისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • დახმარება;
 • საშუალება, ხსნა, შველა;
 • {ამერ} მსახური, მოსამსახურე, შინა-მოსამსახურე;

ფრაზალური ზმნა

Universal
 • please, help yourself to what you like best - მიირთვით ის, რაც უფრო მოგწონთ;
 • თავის შეკავება;
 • he could not believing her - არ შეეძლო მისთვის არ დაეჯერებინა;
 • don't do more than you can help - გააკეტეთ მხოლოდ ის, რაც აუცილებელია;
 • don't be longer than you can help - ნუ დარჩებით მეტხანს, ვიდრე აუცილებელია;
 • to help down - ჩამოსვლაზე დახმარება;
 • to help forward - წინ წაყვანა, საქმის წინ წაწევა;
 • to help in - შესვლაზე შველა;
 • to help into - შესვლაზე შველა;
 • ჩაცმაზე შველა;
 • to help of - დახსნაზე, გადარჩენაზე შველა, გახდაზე შველა;
 • to help on - პალტოს მიწოდება, ჩაცმაზე შველა;
 • to help out - დახსნა, გამოხსნა;
 • გამოსვლაზე შველა;
 • to help through - ხელის შეწყობა რაიმეს შესრულებაში;
 • to help up - ადგომაში შველა.

Universal
 • can I be of any help to you? - ხომ არ შემიძლია რითიმე დაგეხმაროთ?
 • there is no help for it - ამას არ ეშველება;
 • mother's help - ბონა, გადია, აღმზრდელი;

არსებითი სახელი

Economics
 • დაქირავებით მომუშავე;
 • მუშები, მომსახურეები.

სინონიმები

ანტონიმები