ონლაინ ლექსიკონი

Back

improvable


ნათარგმნია improvable სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • გამაუმჯობესებელი, გაუმჯობესებული, სრულქმნილი;
  • მოხერხებული, მარჯვე;
  • გამოსადეგი;
  • ვარგისი (დასამუშავებლად).

Economics
  • გაუმჯობესებას დაქვემდებარებული

სინონიმები

ანტონიმები