ონლაინ ლექსიკონი

Back

inquiry

გამოთქმა: /ɪnˈkwʌɪri/

არსებითი სახელი

Universal
  • კითხვა, შეკითხვა, გამოკითხვა, ცნობების შეკრება;
  • დაკითხვა, გამოკვლევა, გამორკვევა, გამოძიება;

Universal
  • to make inquiries - ცნობების შეკრება;
  • to prosecute an inquiry - გამოძიება, გამოძიების წარმოება.

Economics
  • 1) მოთხოვნა, 2) მოთხოვნილება, 3) ცნობა, 4) ცნობების მოძიება, 5) კვლევა, 6) გამოძიება (საქმის)

Law
  • 1. გამოკითხვა;
  • 2. საქმის გარემოებების გამოძიევა;
  • გამოძიება;
  • სასამართლო გამოძიება, განხილვა.

სინონიმები