ონლაინ ლექსიკონი

Back

intangible asset


ნათარგმნია intangible asset სინონიმები

Economics
  • არამატერიალური აქტივები (დოკუმენტები, ისეთი როგორიცაა ფასიანი ქაღალდები რომლებიც იძლევიან მომავალში შემოსავლის განატიას)

სინონიმები