ონლაინ ლექსიკონი

Back

interest

გამოთქმა: /ˈɪnt(ə)rɪst/

ზმნა

Universal
 • დაინტერესება, ინტერესის გამოწვევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ინტერესი;
 • დაინტერესებულობა, წილი;
 • მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა;
 • პროცენტი;
 • გავლენა (with);
 • ინტერესთა ერთობით (საერთო ინტერესით) გაერთიანებული პირები;

Universal
 • to take interest - დაინტერესება (ინტერესს იჩენს in);
 • of no little interest - საკმაოდ მნიშვნელოვანი, საყურადღებო;
 • simple (compound) interest - მარტივი (რთული) პროცენტები;
 • rate of interest - პროცენტული განაკვეთი;
 • with interest - პროცენტებით;
 • the business interests - ერთად აღებული ყველა მსხვილი ფირმები;
 • the landed interest - მიწათმფლობელები, მემამულეები;

Economics
 • 1) ინტერესი, დაინტერესება, 2) მნიშვნელობა, 3) მნიშვნელოვანი, 4) წილი, 5) მონაწილეობა, 6) ქონებრივი უფლება, 7) კაპიტალდაბანდება, 8) მსხვილი მეწარმეები, 9) კორპორაცია, 10) მონოპოლიები, 11) პროცენტები, 12) შემოსავალი, 13) დაინტერესებული წრეები.

Law
 • 1) ინტერესი;
 • დაინტერესებულება;
 • ხეირი, გამორჩენა;
 • სარგებელი;
 • 2) (სანივთო) სამართალი;
 • (სანივთო) უფლება 3) წილი 4) პროცენტები(კაპიტალზე) 5) საერთო ინტერესების მქონე ადამიანთა ჯგუფი(რომელიც შეზღუდულია მემკვიდრეობით და გასხვისების წესში)

სინონიმები

ანტონიმები