ონლაინ ლექსიკონი

Back

invariance


ნათარგმნია invariance სინონიმები

Universal
  • მუდმივობა, უცვლელობა, სიმტკიცე

Economics
  • ინვარიანტულობა

სინონიმები