ონლაინ ლექსიკონი

Back

judgement

გამოთქმა: /ˈdʒʌdʒm(ə)nt/

არსებითი სახელი

Universal
 • განაჩენი, მსჯავრი, სასამართლოს გადაწყვეტილება;
 • სასჯელი;
 • აზრი, დასკვნა;
 • საღი აზრი, გონიერება, გამჭრიახობა;

Universal
 • to pass judgement - გადაწყვეტილების გამოტანა, განაჩენი;
 • judgement by default - გადაწყვეტილება მოსარჩლის სასარგებლოდ (მოპასუხის გამოუცხადებლობის გამო).

Economics
 • სასამართლოს გადაწყვეტილება (სასამართლოს გადაწყვეტილება დაფუძნებული სასამართლო პრაქტიკაზე, მაგრამ არა კანონის შინაარსზე;
 • ეწინააღდეგება კანონს;
 • არ შეიძლება მოყვანილ იქნეს შესრულებაში.

Law
 • 1. სასამართლო გადაწყვეტილება;
 • განაჩენი. 2. განსჯა;
 • აზრი;
 • შეფასება (რომელიც ძალაში შედის გარკვეული ვადით, თუ მანამდე არ იქნა გაუქმებული) (წინააღმდეგ)

სინონიმები