ონლაინ ლექსიკონი

Back

lap


ნათარგმნია lap სინონიმები

ზმნა

Universal
 • გადაკეცვა, გადმოკეცვა, გაკეცვა, დაკეცვა;
 • შეხვევა;
 • შეფუთვნა, მოხვევა, შემოვლება, შემოხვევა;
 • გადახურვა;
 • წამოშვერა.

ზმნა

Universal
 • სვლეპა, სლაფვა;
 • ხარბად სმა (to lap up, to lap down);
 • {გადატ} მოხიბვლა, დატკბობა;
 • ტალღების ტლაშუნი.

არსებითი სახელი

Universal
 • კალთა (ტანსაცმლისა);
 • ნაკეცი (ტანსაცმლისა);
 • სარქველი (ჯიბისა);
 • მუხლი;
 • ღარტაფი, ველდაბლობი, ხეობა;
 • რაუნდი (შეჯიბრებაში);
 • {ტექ} გადახურვა;
 • საგდები სარქველი;

არსებითი სახელი

Universal
 • სვლეპა, სლაფვა;
 • თხელი საჭმელი (ძაღლებისათვის);
 • {ჟარგ} "ნარეცხი" სუსტი სასმელი;
 • ტალღის ტლაშუნი;

Universal
 • in Fortune's lap - ბედნიერ ხანაში;

სინონიმები