ონლაინ ლექსიკონი

Back

legitimate


ზმნა

Universal
 • დაკანონება;
 • შვილება, შვილად აყვანა.

ზედსართავი

Universal
 • კანონიერი, კანონის, კანონიერების, სამართლიანი;
 • დაკანონებული, წესიერი;

Economics
 • 1.1) კანონიერად დაბადებული, 2) კანონიერი, 3) სწორი;
 • 2. დაკანონება.

Law
 • 1) კანონიერი მშობელი;
 • 2) კანონიერი დაბადება/ კანონიერად შობილი;
 • 3) კანონიერი შთამომავლობა;
 • 4) დაკანონება;
 • ლეგიტიმაცია;
 • 5) გამართლება, გამართლებად გამოყენება;
 • 6) კანონიერი;
 • 7) პირდაპირი მემკვიდრეობის უფლებაზე დაფუძნებული.

სინონიმები

ანტონიმები