ონლაინ ლექსიკონი

Back

letter

გამოთქმა: /ˈlɛtə/

ზმნა

Universal
 • ასოებით დანიშვნა;
 • ასოების ამოტვიფრა (ყდაზე).

არსებითი სახელი

Universal
 • ასო;
 • {პოლიგრ} ლიტერა, ასო;
 • წერილი, ბარათი;
 • უსტარი;

მრავლობითი

Universal
 • ლიტერატურა;
 • ლიტერატურული განათლება;

Universal
 • capital (small, initial) letter - დიდი ასო, ასომთავრული (ნუსხური ასო, საწყისი ასო);
 • the letter of the law - კანონის სიტყვასიტყვით დაცვა;
 • letter for letter - სიტყვასიტყვით, ზუსტად;
 • to the letter - სავსებით ზუსტად;
 • in letter and in spirit - როგორც ფორმალურად ისე არსებითად;
 • registered (dead) letter - დაზღვეული (ადრესატისათვის ჩაუბარებელი) ბარათი;
 • letter of credit - აკრედიტივი, რწმუნებულობვა, რწმუნება;
 • letter of attorney - მინდობილობა, რწმუნება;
 • letters of credence - {დიპლ} რწმუნებულების სიგელი;
 • letters patent - {ისტ} წყალობის სიგელი, პატენტი;

Economics
 • 1. 1) ასო, 2) წერილი;
 • 2. სათაურის დაწერა.

Law
 • 1) ასო;
 • 2) წერილი;
 • გზავნილი;
 • 3) დამქირავებელი;
 • იჯარით გამცემი (კანონის და ა.შ.) (იგზავნება ქვემდგომი სასამართლოს მიერ ზემდგომში) (ეპისკოპოსის მიერ არჩევისთის კანდიდატის მითითებით) (იგზავნება ქვემდგომი სასამართლოს მიერ ზემდგომში) (მოწმის დაკითხვის შესახე

სინონიმები