ონლაინ ლექსიკონი

Back

lightsome


ნათარგმნია lightsome სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • მსუბუქი, გრაციოზული, კოხტა, ნარნარი;
  • მხიარული;
  • მარდი, მარჯვე, ცქვიტი.

ზედსართავი

Universal
  • ნათელი, კაშკაშა, ბრწყინვალე.

სინონიმები

ანტონიმები