ონლაინ ლექსიკონი

Back

location

გამოთქმა: /lə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • ადგილმდებარეობა;
 • მოთავსება, დასახლება;
 • საცხოვრებელი ადგილი;
 • ბინადრობის ადგილი;
 • ადგილის განსაზღვრა;
 • {კინ} ნატურა.

Economics
 • ადგილსამყოფელი

Law
 • 1) დადგენა, განსაზღვრა,ზუსტი ადგილსამყოფელის აღმოჩენა;
 • 2) განლაგება;
 • მოთავსება,განსაზღვრულ ადგილზე განთავსება;
 • 3) პირადი ან ქონებრივი ქირავნობის ხელშეკრულება;
 • 4)მიწის აზომვითი გადაღება, ლოკაცია

სინონიმები

ანტონიმები