ონლაინ ლექსიკონი

Back

lock


ზმნა

Universal
 • კლიტით დაკეტვა;
 • შეერთება, გადაბმა;
 • რაბვა, დარაბვა;
 • მოჭერა;
 • ლოკაუტის გამოცხადება;
 • საპყრობილეში ჩაგდება;
 • დამალვა, დაფარვა (ფაქტისა და მისთანანი);

არსებითი სახელი

Universal
 • კულული, დალალი;

არსებითი სახელი

Universal
 • კლიტე, საკეტი;
 • კლიტე (თოფისა);
 • რაბი;
 • კაშხალი, საგუბარი;
 • ჭედვა (ქუჩის მოძრაობაში);
 • ჭილიბი (თვლისა);

მრავლობითი

Universal
 • თმები;
 • ბღუჯა (თმისა, მატყლისა).

Universal
 • Yale lock - ამერიკული საკეტი;
 • under lock and key - დაკეტილში;
 • lock, stock and barrel - მთლად, მთლიანად, სავსებით, ერთიანად;

Universal
 • to lock away - ჩაკეტვა;
 • to lock in, to lock into - დაკეტვა, ჩაკეტვა;
 • to lock out - დაკეტვა, არ შეშვება;
 • to lock up - დაკეტვა, ჩაკეტვა.

სინონიმები

ანტონიმები