ონლაინ ლექსიკონი

Back

mailing

გამოთქმა: /ˈmeɪlɪŋ/

Universal
  • ფოსტით აგზავნის, არენდით აღებული ფერმა

Economics
  • გაგზავნა (წერილებზე)

Law
  • 1) ფოსტაში ჩაბარება 2) იჯარით აღებული მეურნეობა.

Marketing
  • 1) საფოსტო გზავნილი (წერილი, ბარათი და ა.შ., რომლებიც იგზავნება ფოსტით);
  • 2) გაგზავნა, ფოსტით გაგზავნა;
  • ფოსტით გადაგზავნა.

სინონიმები