ონლაინ ლექსიკონი

Back

misuse


ზმნა

Universal
 • არასწორად, უმართბელოდ გამოყენება;
 • ცუდად მოპყრობა;
 • ბოროტად გამოყენება.

არსებითი სახელი

Universal
 • არასწორად, უმართებლოდ გამოყნება;
 • ცუდი მოპყრობა;
 • ბოროტად გამოყენება, ბოროტმოქმედება;

Economics
 • 1. 1) არასწორი გამოყენება, მოხმარება, 2) ბოროტად გამოყენება;
 • 2. 1) არასწორი მოხმარება, 2) ბოროტად გამოყენება.

Law
 • არასწორი გამოყენება;
 • ბოროტად გამოყენება;
 • ცუდად მოპყრობა.

სინონიმები

ანტონიმები