ონლაინ ლექსიკონი

Back

nail down


ნათარგმნია nail down სინონიმები

Universal
  • 1) მიჭედება
  • The lid was nailed down, so we couldn't get it off - სახურავი ლურსმნებით იყო მიჭედებული და ჩვენ ვერ შევძელით მისი აგლეჯვა
  • 2) სიტყვაზე დაჭერა
  • to nail smb down - ვინმეს კედელთან მიმწყვდევა
  • to nail smb down to his promise - ვინმესაგან დანაპირების შესრულება
  • 3) დამაგრება, გამაგრება (მიღწევის, წარმატების)
  • 4) ზუსტად გამოხატვა
  • It is difficult to nail down the exact meaning of this verb - ამ ზმნის ზუსტი მნიშვნელობის განსაზღვრა ძალიან რთულია.

სინონიმები