ონლაინ ლექსიკონი

Back

negotiation

გამოთქმა: /nɪgəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • მოლაპარაკება;
 • პირობების განხილვა;
 • გადალახვა, დაძლევა (სიძნელეებისა და მისთანანი);

Universal
 • negotiations are under way - მოლაპარაკება წარმოებს;
 • protracted negotiations - გაჭიანურებული, გაჯანჯლებული მოლაპარაკება.

Economics
 • 1) მოლაპარაკებები, 2) მოლაპარაკებების გამართვა, 3) გაყიდვა, 4) გადაცემა, 5) გადათმობა (ქვითრის, თამასუქის)

Law
 • 1) მოლაპარაკებები;
 • მოლაპარაკებების წარმოება;
 • 2) გაყიდვა, გადაცემა, აღრიცხვა (თამასუქის);
 • 3) სამოქალაქო ბრუნვა.

Marketing
 • 1) მოლაპარაკებები , პირობების განხილვა;
 • 2) დადება ( ხელშეკრულების , კონტრაქტის ).

სინონიმები