ონლაინ ლექსიკონი

Back

none

გამოთქმა: /nʌn/

ზმნისართი

Universal
  • სრულიად, სრულებით არ;

ნაცვალსახელი

Universal
  • არავინ, არაფერი;

Universal
  • none of that! - არაფერი ამის მსგავსი არ გამეორდეს! შეწყვიტეთ!;
  • none but - მხოლოდ;

Universal
  • none the less - მიუხედავად ამისა;
  • I am none the better for it - ეს არ მიმსუბუქებს მდგომარეობას.

სინონიმები

  • no(prenominal)
  • none

ანტონიმები

  • all(a)
  • some(a)