ონლაინ ლექსიკონი

Back

pack

გამოთქმა: /pak/

ზმნა

Universal
 • შეფუთვა, ჩაწყობა, ჩაკაგება, ბარგის შეკვრა (სამგზავროდ);
 • გავსება (სივრცისა);
 • გატენა (ჩემოდნისა და მისთანანი);
 • დაკონსერვება (პროდუქტებისა);
 • ტვირთის აკიდება (პირუტყვისათვის);
 • ხრვად მოგროვება (მგლებისა);
 • სწრაფად მოგროვება და გამგზავრება;
 • თავის მომხრეებით ავსება (კრების, სასამართლოსი და სხვა);

არსებითი სახელი

Universal
 • ბარდანი, ფუთა, შეკვრა, ცალი;
 • ერთი შეკვრა პაპიროსი;
 • {სამხ} ჩანთა, ზურგჩანთა;
 • ბანდა;
 • ბრბო (ქურდებისა და მისთანანი);
 • ძაღლების, მგლების ხროვა;
 • მრავალი, უამრავი, დიდძალი;
 • ერთი დასტა ბანქო;
 • მოცურავე ყინულის მასა;

ატრიბუტული

Universal
 • საპალნის, სასაპალნე;
 • საფუთავი, შემფუთავი;

Universal
 • a pack of lies - სრული ტყუილი;
 • a pack o nonsense - სრული უაზრობა;

Universal
 • to pack off - გამოგდება, განდევნა, გამოძევება;
 • to pack up - {სალ} მუშაობის შეწყვეტა.

Economics
 • 1. 1) პაკეტი, 2) გროვა, ყუთი, შეკვრა, 3) ფუთა, 4) გამომუშავება, 5) პროდუქცია (კონსერვების შესახებ), 6) სიმრავლე, მასა;
 • 2. 1) შეფუთვა, 2) კონსერვების წარმოება, 3) შევსება, 4) თავმოყრა, მომხრეების რიცხობრივი უმრავლესობის შექმნა (პრეზიდიუმში, კრებაზე)

სინონიმები

ანტონიმები