ონლაინ ლექსიკონი

Back

paper

გამოთქმა: /ˈpeɪpə/

ზმნა

Universal
 • ქაღალდში შეხვევა;
 • შპალერის გაკვრა;
 • ქაღალდზე წერა (იშვიათად).

არსებითი სახელი

Universal
 • ქაღალდი;

მრავლობითი

Universal
 • პირადი საბუთები;

ატრიბუტული

Universal
 • ქაღალდის;
 • მხოლოდ ქარალდზე არსებული;
 • გაზეთის, საგაზეთო;

Universal
 • carbon paper - საკოპი, პირის გადასარები ქაღალდი;
 • {სალ} პირის გადასარები (ქაღალდი);
 • gelatin paper - ფოტოქარალდი;
 • India paper - თხელი გამძლე ძონძეულის ქაღალდი;
 • plotting (brown, litmus) paper - მილიმეტრიანი (სახვევი, ლაკმუსის) ქაღალდი;
 • to commit to paper - ჩაწერა, ჩანიშვნა, ფიქსირება;
 • გაზეთი;
 • დოკუმენტი, საბუთი;

Universal
 • ballot (voting) paper - საარჩევნო ბიულეტენი;
 • walking papers - სამუშაო ქაღალდები (რომელიც 14 წლის მოზარდს ეძლევა);
 • to send in one's papers - საბუთების გაგზავნა (მაგალითად სასწავლებელში);
 • სამსახურიდან გადადგომა;
 • მეცნიერული მოხსენება, წერილი;
 • {კრებ} თამასუქები, ბანკნოტები, ქაღალდის ფულები;
 • შპალერი;
 • {ჟარგ} კონტრამარკა;

Economics
 • 1. 1) ქაღალდი, 2) ქაღალდის ფულის ნიშნები, 3) ბანკნოტები, 4) თამასუქი, თამასუქები, 5) ტრატა, ტრატები, 6) საკრედიტო-ფულადი ბრუნვადი დოკუმენტები, 7) დევიზი, 8) დოკუმენტი, 9) გაზეთი, 10) სამეცნიერო მოხსენება;
 • 2. 1) ქაღალდის, 2) ფიქტიური, მხოლოდ ქაღალდზე არსებ

Law
 • 1) დოკუმენტი;
 • 2) თამასუქი, საბრუნავი დოკუმენტი, საქონელგანმკარგველი დოკუმენტი;
 • 3) ქაღალდის ფულის ნიშნები;
 • ბანკნოტები.

სინონიმები