ონლაინ ლექსიკონი

Back

penalize

გამოთქმა: /ˈpiːn(ə)lʌɪz/

ზმნა

Universal
  • დასჯა, დაჯარიმება;
  • არახელსაყრელ პირობებში ჩაყენება.

Economics
  • 1) დასჯა, დაჯარიმება, 2) არამომგებიან მდგომარეობაში დაყენება

Law
  • 1. სისხლის სამართლებრივად დასჯადად გამოცხადება (სამართლის ნორმით);
  • 2. სასჯელით მოწესრიგება (სამართლის ნორმით);
  • 3. დასჯა;
  • დასჯადობა;
  • კარატელური სანქციის გამოყენება

სინონიმები