ონლაინ ლექსიკონი

Back

perfect


ზმნა

Universal
 • სრულყოფა, გაუმჯობესება;
 • დამთავრება, დასრულება, დაგვიგვინება.

არსებითი სახელი

Universal
 • {გრამ} პრეფექტი, ნამყო სრული (ზმნა);

ზედსართავი

Universal
 • სრულყოფილი, სრულქმნილი;
 • დამთავრებული;
 • მთლიანი, ერთიანი;
 • ზუსტი;
 • აბსოლუტური;
 • კარგად მომზადებული;
 • ნამდვილი, ჭეშმარიტი;
 • მშვენიერი (ამინდი);
 • {გრამ} პერფექტული;

Economics
 • 1. 1) სრულყოფილი, უნაკლო, 2) დასრულებული;
 • 2. 1) სრუყოფა, გაუმჯობესება, 2) დასრულება, დამთავრება, 3) შესრულება.

Law
 • 1. დასრულებული, საბოლოო, გაფორმებული | დასრულება, საბოლოო გაფორმება, ფორმალიზება;
 • 2. უნაკლო, სრულყოფილი;
 • 3. სასარჩელო ძალის მქონე.

სინონიმები

 • arrant(a)
 • complete(a)
 • consummate(a)
 • double-dyed(a)
 • everlasting(a)
 • gross(a)
 • hon
 • perfect
 • perfect tense
 • perfect(a)
 • perfective
 • perfective aspect
 • perfective tense
 • pure(a)
 • sodding(a)
 • staring(a)
 • stark(a)
 • thoroughgoing(a)
 • unadulterated
 • utter(a)

ანტონიმები