ონლაინ ლექსიკონი

Back

phone


ნათარგმნია phone სინონიმები

ზმნა

Universal
  • by (over) the phone - ტელეფონით;
  • on the phone - ტელეფონთან;
  • to answer the phone - ტელეფონით პასუხის გაცემა;
  • to get somebody on the phone - დარეკვა, რეკვით გაგონება;
  • to hang up the phone - ტელეფონის მილაკის დაკიდვა;
  • ტელეფონით შეტყობინება, ტელეფონით ცნობება, დარეკვა, ტელეფონირება.

არსებითი სახელი

Universal
  • {სალ} ტელეფონი, ტელეფონის მილაკი;

არსებითი სახელი

Universal
  • {ფონ} მეტყველების ბგერა.

სინონიმები