ონლაინ ლექსიკონი

Back

pit

გამოთქმა: /pɪt/

ზმნა

Universal
 • ორმოს ამოთხრა;
 • ორმოს ამოშენება (ბოსტნეულის შესანახად);
 • ყვავილის ბურგით დაფარვა;
 • ერთიმეორეს წინააღმდეგ გამოსვლა.

ზმნა

Universal
 • კურკის ამორება, გაცლა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ორმო;
 • ჩაღრმავება;
 • ღრმული, ფოსო;
 • შახტი, მაღარო;
 • კარიერი;
 • მახე, ხაფანგი;
 • პარტერი;
 • პარტერის ხალხი;
 • ნაკენკი, ნაყვავილარი (კანზე);
 • {ამერ} საქონლის ბირჟის გამყოფილება;
 • არენა, მოედანი (მამლების შეჭიდებისათვის);
 • {მოძვ} საპყრობილე, ციხე;

არსებითი სახელი

Universal
 • კურკა (ხილისა);

Universal
 • air pit - საჰაერო ორმო;
 • the pit of the stomach - გულისკოვზქვეშა ფოსო;
 • to dig a pit for somebody - {გადატ} ვინმესათვის ორმოს ამოთხრა;
 • the pit - ჯოჯოხეთი, ქვესკნელი;

Economics
 • 1) მაღარო;
 • 2) საბირჟო დარბაზის ნაწილი, რომელიც განკუთვნილია გარკვეული საქონლით ვაჭრობისთვის;
 • 3) ბირჟა (სასაქონლე)

სინონიმები