ონლაინ ლექსიკონი

Back

plate


ნათარგმნია plate სინონიმები

ზმნა

Universal
 • შეჯავცშნა, მოჯავშნა, ჯავშნით დაფარვა;
 • მოოქროვა, მოვარაყება, მოვერცხლა, მონიკვლა;
 • {პოლიგ} სტერეოტიპის დამზადება, სტერეოტიპირება.

არსებითი სახელი

Universal
 • თეფში, საინი;
 • ჭურჭელი,სუფრის ჭურჭელი;
 • ფირფიტა;
 • პატარა ფიცარი (კარზე გვარის აღნიშვნით);
 • ესტამპი;
 • გრავიურა;
 • ილუსტრაცია (ცალკეულ ფურცელზე);
 • ფოტოფირფიტა;
 • {პოლიგ} სტერეოტიპი, ნაბეჭდი ფორმა;
 • {ელ} ანოდი;
 • ჯილდო, პრიზი, თასი;
 • ჩასმული ყბა.

სინონიმები