ონლაინ ლექსიკონი

Back

house


ზმნა

Universal
 • საცხოვრებელი ბინის მიცემა, დასახლება, დაბინავება;
 • მოთავსება;
 • ცხოვრება (სახლში).

არსებითი სახელი

Universal
 • სახლი;
 • შენობა;
 • საცხოვრებელი, ბინა, სადგომი;
 • ოჯახი, მეურნეობა;
 • დინასტია;
 • გვარეულობა;
 • სავაჭრო ფირმა;
 • თეატრი;
 • აუდიტორია, მსმენელები, ხალხი;
 • სასტუმრო (house of entertainment);
 • კომპრომისი;
 • ბარი;

ატრიბუტული

Universal
 • სახლის, შინა;

Universal
 • a detached house - ცალკე (მდგომი) სახლი;
 • apartment house - მრავალბინიანი სახლი;
 • paultry house - საფრინველე;
 • house and home - შინა, ოჯახური გაძღოლა;
 • to keep house - მუდმივად სახლში ჯდომა, არ გამოსვლა;
 • to keep open house - კარების ღიად ქონა, ბევრი ხახლსი მირება;
 • the House - პალატა (პარლამენტში);
 • the Upper House - ზედა პალატა;
 • of two houses - ორპალატიანი;
 • the House of Commons - თემთა პალატა (ინგლისში);
 • the House of Representatives - წარმომადგენელთა პალატა (ამერიკის შეერთებულ შტატებში);
 • to be in the house - პარლამენტის სხდომაზე ყოფნა;
 • to make a House - კვორუმის უზრუნველყოფა (თემთა პალატაში);
 • publishing house - გამომცემლობა;
 • settlement house - {ამერ} საკონცერტო ზალა, ადგილობრივი თეატრი (დასახლებაში);
 • a full house - სრული შემოსავალი;
 • to bring down the house - მქუხარე ტაშის გამოწვევა;
 • a half-way house - გზისპირა სასტუმრო;
 • a public house - სამიკიტნო;
 • barrel house - ლუდხანა;
 • ღვინის სარდაფი;
 • the House - {სალ} (ლონდონის) ბირჟა;

Universal
 • the narrow house - საფლავი, სამარე;
 • like a house on fire - ადვილად და სწრაფად;
 • a house of ill fame - სამეძავო, საროსკიპო;

Economics
 • 1) სახლი, 2) ფირმა, 3) პალატა, 4) პალატა (პარლამენტის), 5) ბირჟა, 6) დაწესებულება, 7) საამქრო, 8) განყოფილება, 9) სავაჭრო ფირმა.

Law
 • 1) საცხოვრებელი სახლი;
 • 2) საკანონმდებლო კრება;
 • 3) პალატა (საკანონმდებლო ორგანოსი);
 • საზოგადოების პალატა;
 • წარმომადგენელთა პალატა;
 • 4) საკანონმდებლო ორგანოს კვორუმი;
 • 5) სავაჭრო ფირმა, სავაჭრო სახლი;
 • 6) ბირჟა;
 • 7) დინასტია, სახლი (სამეფო), 8) ყოლა, დაპა

სინონიმები