ონლაინ ლექსიკონი

Back

sign

გამოთქმა: /sʌɪn/

ზმნა

Universal
 • ხელის მოწერა;
 • ნიშნება, ხელით ნიშნება (for);

არსებითი სახელი

Universal
 • ნიშანი;
 • ნიშანთვისება, ნიშანწყალი;
 • {სალ} {ხუმრ} არაფერი;
 • სიმბოლო, პირობითი ნიშანი;
 • აბრა, ფირნიში;
 • {მედ} სიმპტომი, ნიშანი;
 • კვალი, ნაკვალევი;

Universal
 • manual sign - საკუთარი ხელის მოწერა;
 • the negative sign - ნიშანი "მინუსი";
 • the positive sign - ნიშანი "პლუსი";
 • unlike sighs - {მათ} ნიშნები "პლუსი" და "მინუსი";
 • to give a sign - ნიშნის მიცემა;
 • to show signs - სიცოცხლის ნიშანწყალი ეტყობოდა;
 • signs of the times - დროების ნიშანი;

Universal
 • to sign away - უარის თქმა (ვისამეს სასარგებლოდ);
 • to sign off - {ამერ} {რად} გადაცემის დამთავრების, რადიოსადგურის მუშაობის შეწყვეტის გამოცხადება;
 • to sign on - დაქირავება (სამუშაოზე), ხელწერილის მიცემა მუშაობის თანხმობაზე;
 • to sign up - კონტრაქტზე, ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა (სამუშაოზე დაქირავებისას).

Economics
 • 1. 1) ნიშანი, სიმბოლო, 2) ნიშანი, 3) სიმპტომი, 4) დამახასიათებელი ნიშანი, 5) სიგნალი;
 • 2. 1) ხელმოწერა, 2) მონიშვნა.

Law
 • 1) ნიშანი, აღნიშვნა|ნიშნის დასმა;
 • 2) ნიშანთვისება;
 • 3) სიგნალი;
 • 4) განცხადება;
 • მინიშნება;
 • 5) ხელმოწერა|ხელის მოწერა, ხელმოწერის დასმა ( დიდი ჟიურიზე) ( კანონპორექტზე).

სინონიმები

ანტონიმები