ონლაინ ლექსიკონი

Back

pod


ნათარგმნია pod სინონიმები

ზმნა

Universal
  • დაჩურჩნა, გამომარცვლა;
  • ჭოტებით დაფარვა.

არსებითი სახელი

Universal
  • ჭოტი, პარკი;

არსებითი სახელი

Universal
  • პატარა ჯოგი (ლომვეშაპებისა, ვეშაპებისა);
  • გუნდი (ფრინველებისა).

სინონიმები