ონლაინ ლექსიკონი

Back

point

გამოთქმა: /pɔɪnt/

ზმნა

Universal
 • ჩვენება, დანახვება, მისწავლება, მითითება (at, to);
 • დამიზნება, მიშვერა (თოფისა, ტელესკოპისა - at);
 • მიმართულების ჩვენება (to);
 • თქმა, დამოწმება, დადასტურება (to);
 • ფანქრის წვერის წათლა;
 • სასვენი ნიშნების დასმა;
 • ნაბულის გაკეთება;
 • to point out - ჩვენება, მითითება;
 • ყურადღების მიქცევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • წერტილი;
 • ადგილი, პუნქტი;
 • წვეტი, წვერი (ნემსისა);
 • {გადატ} საზღვარი, მიჯნა;
 • ცეცხლით და მახვილით;
 • მომავალში;
 • კავშირში;
 • ცნობილი ადგილი;
 • კონცხი, მთის მწვერვალი;
 • საქმის არსი, დედაარსი;
 • მოთხრობის გემო, ლაზათი;
 • მომენტი, წუთი, რაიმე მოვლენის ცალკეული მხარე;
 • თვისება;
 • ხაზი (თერმომეტრისა, კომპასისა და მისთანანი);
 • მიზნის მიღწევა;
 • {რკ} {გზ} ისრის გადასაყვანი;
 • {სამხ} მოწინავე რაზმი;
 • {მონად} ნაბული;

Universal
 • five point seven (5,7) - ხუთი მთელი და შვიდი მეათედი;
 • point of interrogation - კითხვითი ნიშანი;
 • point of view -თვალსაზრისი, თვალთახედვა;
 • a point of departure - ამოსავალი პუნქტი;
 • cardinal points - მსოფლიოს ქვეყნები;
 • at the point of the sword - შეიარაღებული ძალით;
 • at the point of - წინადღით, წინადღეს, პირას;
 • at the point of death - სიკვდილი პირას;
 • to be on the point of+Gerund - აზრობრივი ზმნისა, მომზადება რაიმეს გასაკეტებლად ახლო
 • we are on the point of leaving for the Soviet Union - მალე გავემგზავრებით საბჭოტა
 • the point in question - საუბრის, განხილვის თემა;
 • to come to the point - საქმის არსამდე მისვლა;
 • to speak to the point - თემაზე, არსებითა ლაპარაკი;
 • away from (of, beside) the point - თემიდან გადახვევა, არა არსებითად;
 • at all points - ყოველ მხრივ;
 • a point of honour - პატიოსნების საქმე;
 • I see your point - მესმის, რის თქმაც გსურთ;
 • in point of fact - სინამდვილეში, ფაქტობრივად, ნამდვილად;
 • in point of - მიმართ, მხრივ;
 • to touch upon some points in the report - მოხსენებაში ზოგიერთ საკითხს შეხება;
 • what is his strong point? - რაშია ის ძლიერი? to make a point of+Gerund - აზრობრივი ზმნისა, წესად გახდა;
 • I make a point of getting early - როგორც წესი, ადრე ვდგები;
 • points of the compass - რუმბი (თითოეული 32 ხაზიდან კომპასის რგოლზე);
 • to give points to somebody - რამდენიმე ქულის მიცემა, ჯობნა;
 • to gain one's point - თავისის გატანა;
 • to come to a point - ნაბულის გაკეთება;

Economics
 • 1. 1) წერტილი, პუნქტი, 2) მომენტი, 3) საკითხი, 4) საქმე, 5) მთავარი, საქმის არსი, 6) სასურსათო ან სამრეწველო სასაქონლე ბარათის ერთეული (ინგლისში მეორე მსოფლიო ომის დროსა და ომის შემდგომ ბოლო წლებში);
 • 2. 1) ჩვენება (to), 2) მითითება (at), 3) მითითება.

Law
 • 1. პუნქტი, სტატია, საკითხი 2. ადგილი, პუნქტი, წერტილი 3. მითითება

სინონიმები