ონლაინ ლექსიკონი

Back

poll

გამოთქმა: /pəʊl/

ზმნა

Universal
 • ამომრჩევლების რეგისტრაციაში გატარება;
 • ხმების დათვლა;
 • შეკრეჭა.

არსებითი სახელი

Universal
 • თუთიყუში.

არსებითი სახელი

Universal
 • ამომრჩეველთა სია;
 • ამომრჩეველთა რეგისტრაცია;
 • კენჭისყრა, ხმის მიცემა;
 • მიცემულ ხმათა რაოდენობა;

არსებითი სახელი

Universal

  მრავლობითი

  Universal
  • {ამერ} საარჩევნო პუნქტი;
  • {ხუმრ} თავი, კეფა;

  Universal
  • a heavy (light) poll - არჩევნებში მონაწილეობის მაღალი (დაბალი) პროცენტი;
  • public opinion poll - საზოგადოებრივი აზრის გამორკვევა;

  Universal
  • the poll - სტუდენტები, რომლებმაც კემბრიჯის უნივერსიტეტი წარმატების გარეშე დაამტავრეს;
  • to go out in the poll - ხარისხის მირება წარმატების გარეშე.

  Economics
  • 1. 1) ამომრჩეველთა სია, 2) ხმის მიცემა, 3) ხმების დათვლა, 4) მიცემული ხმების რაოდენობა, 5) გამოკითხვა, აზრის დადგენა, 6) ამომრჩეველთა რეგისტრაცია;
  • 2. 1) ხმის მიცემა, 2) კენჭისყრის გამართვა, 3) ხმების დათვლა, 4) ამომრჩეველთა სიაში ჩართვა, 5) ხმების მიღება,

  Law
  • 1) ინდივიდი, ცალკე ადამიანი;
  • 2) პირთა სია;
  • 3) ამომრჩეველთა სია;
  • ამომრჩეველთა რეგისტრაცია;
  • 4) ხმა;
  • ხმის მიცემის პროცესი;
  • ბალოტირება/ ხმის მიცემა;
  • კენჭისყრის გამართვა;
  • 5) ხმების დათვლის პროცესი/ ხმების დათვლა;
  • 6) მიცემული ხმების რაოდენობა/ მიღება, შეგრო

  Marketing
  • 1. 1)ამომრჩეველთა სია, 2) ხმისა მიცემა election, 3) ხმების დათვლა, 4)ხმების რაოდენობა;
  • ხმის მიცემის შედეგები, 5)გამოკითხვა, აზრის გაგება, 6) ამომრჩეველთა რეგისტრაცია;
  • 2. 1) ხმის მიცემა, 2) ხმის მიცემის ორგანიზაცია, 3) ხმების დათვლა, 4)ამომრჩეველთა სიაში

  სინონიმები