ონლაინ ლექსიკონი

Back

premeditation

გამოთქმა: /ˌpriːmɛdɪˈteɪʃn, prɪˌmɛdɪˈteɪʃn/

არსებითი სახელი

Universal
  • წინასწარგანზრახულობა.

Economics
  • წინასწარ ჩაფიქრებული განზრახვა;
  • წინასწარგანზრახვა (დანაშაულის შესახებ)

Law
  • წინასწარ მოფიქრებული დაგეგმილი ქმედება;
  • წინასწარ მოფიქრებული განზრახვა, წინასწარგანზრახვა

სინონიმები