ონლაინ ლექსიკონი

Back

presentment

გამოთქმა: /prɪˈzɛntm(ə)nt/

არსებითი სახელი

Universal
  • წარმოდგენა, სპექტაკლი;
  • გამოსახულება, აღწერა;
  • {იურ} ნაფიც მსაჯულთა განცხადება.

Economics
  • 1) თამასუქის წარდგენა გადასახდელად, 2) ნაფიცმსაჯულების მიერ ფიცის ქვეშ გაკეთებული განცხადება მათ ხელთ არსებული საქმის ფაქტობრივი გარემოებების ინფორმაციის შესახებ.

Law
  • 1) ნაფიც მსაჯულთა ფიცის დადებით გაკეთებული განცხადება საქმის ფაქტობრივი გარემოებების ცოდნის შესახებ;
  • 2) ბრალდების გაღვივება;
  • 3) თამასუქის წარდგენა გადასახადისთვის ან აქცეპტისთვის.

სინონიმები