ონლაინ ლექსიკონი

Back

progress


ზმნა

Universal
 • წინ სვლა, გაძლიერება, ზრდა;
 • განვითარება;
 • დაწინაურება;
 • წარმატების ქონა.

არსებითი სახელი

Universal
 • პროგრესი, წინსვლა;
 • ზრდა, განვითარება;
 • გამოძიების წარმოება;
 • წინ წაწევა, დაწინაურება;
 • წარმატება;
 • დროთა განმავლობაში;

Universal
 • to be in progress - განვითარება;
 • to make progress - წარმატების მიღწევა;

Economics
 • 1. 1) პორგრესი, განვითარება;
 • 2) მიღწევები, წარმატება;
 • 3) სვლა, მიმდინარეობა;
 • 2. 1) პროგრესირება, განვითარება, სრულყოფა;
 • 2) წინსვლა;
 • 3) წარმატებების მიღწევა.

სინონიმები

ანტონიმები