ონლაინ ლექსიკონი

Back

proxy

გამოთქმა: /ˈprɒksi/

არსებითი სახელი

Universal
 • ხმის რწმუნებულების გადაცემა;
 • მინდობილობა, რწმუნება (ხმის მიცემის, უფლებისა);
 • მოადგილე;
 • შემცველი, მონაცვლე;
 • რწმუნბული, უფლებით აღმჭურველი;

Universal
 • by proxy - მინდობილობით;
 • to be (to stand) proxy for - რწმუნებულად ყოფნა.

Economics
 • 1. 1) უფლებამოსილება, მინდობილობა, 2) ნდობით აღჭურვილი პირი;
 • 2. ნდობით აღჭურვილი, უფლებამოსილი

Law
 • 1. წარმომადგენელი;
 • უფლებამოსილი;
 • რწმუნებული;
 • 2. უფლებამოსილება;
 • მინდობილობა;
 • 3. ხმის მიცემა მინდობილობით.

სინონიმები