ონლაინ ლექსიკონი

Back

rail


ნათარგმნია rail სინონიმები

ზმნა

Universal
 • შემოღობვა, შემოზღუდვა;
 • რელსების დაგება;
 • რკინიგზით მგზავრობა;

ზმნა

Universal
 • გინება, ლანძღვა;
 • საყვედურის თქმა;
 • შარის მოდება.

არსებითი სახელი

Universal
 • მოაჯირი;
 • ზღუდე, გალავანი;
 • ღობე;
 • რელსი;
 • კალაპოტიდან ამოვარდნა;
 • რკინიგზის ხაზი;
 • წანწალა, ძელი;
 • საკიდარი (ტანისამოსისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • მარწუხი, გაზი.

Universal
 • to get (to run) off the rails - რელსებს აცდენა;
 • off the rails - რელსებს აცდენილი;
 • to sit on the rail - {ამერ} დალოდება, მერყეობა;

Universal
 • to rail in - შემოღობვა;
 • to rail off - გადატიხვრა, გადაღობვა.

სინონიმები