ონლაინ ლექსიკონი

Back

range

გამოთქმა: /reɪn(d)ʒ/

ზმნა

Universal
 • ჩამწკრივება, დაწყობა;
 • რიგში დაწყობა;
 • კლასიფიკაციის მოხდენა, კლასიფიცირება;
 • ხეტიალი, წანწალი, ყიალი;
 • ერთი საგნიდან მეორეზე გადასვლა (ლაპარაკში);
 • გადაჭიმვა, გავრცელება;
 • რხევა, რყევა (გარკვეულ საზღვრებში);
 • შეხვედრა;
 • {სამხ} გამიზვნა (ქვემეხისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • რიგი, მწკრივი, ხაზი;
 • საბალახო;
 • საძოვარი;
 • გავრცელების ადგილი (მცენარეებისა, ცხოველებისა);
 • ზონა, ზოლი, სარტყელი, სფერო, არე;
 • ამპლიტუდა;
 • დიაპაზონი, ზღვარი;
 • განფენილობა, სიგრძე, მანძილი;
 • მოქმედების რადიუსი;
 • სიშორე, დისტანცია (სროლისა);
 • სამზარეულო ქურა;
 • სასროლი მოედანი, პოლიგონი;

Universal
 • range of vision - თვალთახედვა;
 • out of range - მიუწვდომლობის ფარგლებში;

Universal
 • to range oneself - შემოერთება, შეერთება, მიმხრობა.

Economics
 • 1. 1) რიგი, ჯაჭვი, ხაზი, 2) ჯგუფი, 3) კრება, კოლექცია, ასორტიმენტი, ნომენკლატურა, 4) გავრცელების სფერო, ზონა, წრე;
 • დიაპაზონი;
 • 5) საზღვრა, 6) ცვლილება, რყევა, 7) მოძრაობა (ფასების, კურსების);
 • 2. კლასიფიცირება, კლასებად/კატეგორიებად დანაწილება;
 • რყევა საზღვრ

Marketing
 • ასორტიმენი, ნომენკლატურა

სინონიმები