ონლაინ ლექსიკონი

Back

red ink


Economics
  • 1) უარყოფითი სალდო (ბალანსის, ფინანსური აღრიცხვის), 2) საბიუჯეტო სახსრების დეფიციტი.

სინონიმები