ონლაინ ლექსიკონი

Back

redeemable


ნათარგმნია redeemable სინონიმები ანტონიმები

Economics
  • 1) გადახდას დაქვემდებარებული;
  • დაფარვას დაქვემდებარებული;
  • გაცვლას დაქვემდებარებული;
  • 2) გამოსყიდვადი.

Law
  • გამოსყიდვას დაქვემდებარებული;
  • შეიძლება იყოს გამოსყიდული;
  • განთავისუფლებას დაქვემდებარებული (პატიმარზე)

სინონიმები

ანტონიმები