ონლაინ ლექსიკონი

Back

Remoteness

გამოთქმა: [rɪ'məutnəs]

ნათარგმნია Remoteness სინონიმები

Universal
  • noun სიშორე

Law
  • მიზეზობრივი ზიანის დაშორება (ზიანთან, დანაკარგებთან მიმართებაში)

სინონიმები