ონლაინ ლექსიკონი

Back

retrospective

გამოთქმა: /rɛtrə(ʊ)ˈspɛktɪv/

ზედსართავი

Universal
  • რეტროსპექტული;
  • {იურ} საწინააღმდეგო ძალის მქონე.

Economics
  • რეტროაქტიური, რეტროსპექტული

Law
  • უკუ ძალის მქონე.

სინონიმები

ანტონიმები