ონლაინ ლექსიკონი

Back

rusty


ნათარგმნია rusty სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • ჟანგიანი, დაჟანგული, ჟანგმოდებული, ჟანგის;
  • ჟანგისფერი;
  • გამოხუნებული;
  • ხელმიშვებული, მოუვლელი, გავერანებული;

ზედსართავი

Universal
  • მძაღე, დამძაღებული.

Universal
  • to turn rusty - გაბუტვა, გაჯავრება.

სინონიმები

ანტონიმები