ონლაინ ლექსიკონი

Back

sap


ნათარგმნია sap სინონიმები

ზმნა

Universal
 • ძალის გამოფიტვა.

ზმნა

Universal
 • სანგრის, ტრანშეის გათხრა;
 • ძირის გამოთხრა;
 • დანაღმვა (კედლისა, კედლის);
 • ჯანის გამოცლა;
 • გამოფლატვა (წყლის მიერ);
 • {ჟარგ} გულმოდგინედ მუშაობა (წიგნებზე).

არსებითი სახელი

Universal
 • მცენარის წვენი;
 • სიცოცხლის უნარიანობა, ცხოველუნარიანობა;
 • {პოეტ} სისხლი;
 • {სალ} სულელი, ტუტუცი;

არსებითი სახელი

Universal
 • {სამხ} სანგარი, ტრანშეა, თხრილი;

სინონიმები