ონლაინ ლექსიკონი

Back

simple-minded


ზედსართავი

Universal
  • უეშმაკო, უბრალო, გულუბრყვილო, მიამიტი;
  • მოშტერო, მოყეყეჩო;
  • მოსულელო.

სინონიმები

ანტონიმები