ონლაინ ლექსიკონი

Back

so

გამოთქმა: /səʊ/

ზმნისართი

Universal

  კავშირი

  Universal
  • {სალ} მაშასადამე, ამიტომ (so that);

  შორისდებული

  Universal
  • ასე!, კარგია!, კეთილი!, გეყოფათ!.

  ნაცვალსახელი

  Universal
  • to say so, to think so -ეს;
  • I told you so - მე გითხარით თქვენ ამის შესახებ;
  • you don't say so! - შეუძლებელია!, რას ამბობთ:;

  Universal
  • I think so, I believe so - ჰო!, კარგია!;
  • and so on, and so froth - და ასე შემდეგ;
  • if so! - რაკი აგრეა;
  • I don't think so - არა, საეჭვოა;
  • is that so? - განა? you are so kind! - თქვენ ისე თავაზიანი ხართ;
  • so so - არა უშავს რა, საშუალოდ;
  • so far - აქამდე, ამ დრომდე;
  • so far as - რამდენადაც;
  • as far as I know - რამდენადაც (მე) ვიცი;
  • so long as - ვინაიდან;
  • you are a student and so am I - თქვენ სტუდენტი ხართ, და მეც;
  • you will learn English and so shall I - თქვენ ისწავლით ინგლისურ ენას, და მეც;
  • it was raining, and so I could not go out - წვიმდა, ამიტომ ვერ გამოვედი;
  • so you are going to the South - მაშ ასე, სამხრეთს მიდიხართ;
  • how so? - როგორ თუ ასე? why so? - რატომ?;
  • a week or so ago - დაახლოებით ერთი კვირის წინათ;
  • I tell you that so as to avoid further explanation - თქვენ გეუბნებით ამას, რათა თავიდან ავიცდინოთ შემდეგი ასნა-განმარტებანი;

  Universal
  • my train was late so I could not come sooner - მატარებელმა დააგვიანა, ამიტომ უფრო ადრე ვერ მოვედი;

  სინონიმები