ონლაინ ლექსიკონი

Back

spark


ნათარგმნია spark სინონიმები

ზმნა

Universal
 • ნაპერწკლების წარმოშობა, წამოცვენა;
 • ნაპერწკლების ყრა, ცვენა, ანთება, აალება.

ზმნა

Universal
 • კოხტაობა, კოპწიაობა, პრანჭვა, კოხტად ჩაცმა;
 • არშიყობა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ნაპერწკალი;
 • ნაკვესი;
 • აფეთქება, უცბად ანთება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ფრანი, მოკოხტავე, კოხტაპრუწა, კოხტაობის მოყვარული;
 • არშიყი;

მრავლობითი

Universal
 • რადისტი;

Universal
 • the spark of life - სიცოცხლის ნიშანწყალი, სიცოცხლის უნარიანობა, ცხოველუნარიანობა;
 • not a spark of interest - არავითარი ინტერესი;

Universal
 • to strike sparks out of - სასარგებლო მონაცემების მიღება;

სინონიმები