ონლაინ ლექსიკონი

Back

still


ნათარგმნია still სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
 • დამშვიდება, დაწყნარება, დაშოშმინება.

ზმნა

Universal
 • გამოხდა, დისტილირება;
 • გამტკნარება.

არსებითი სახელი

Universal
 • სიჩუმე, სიწყნარე, სიმშვიდე;
 • ფოტოგრაფიული სურათი;
 • კადრი;

არსებითი სახელი

Universal
 • სახდელი, გამოსახდელი ქვაბი;
 • დისტილატორი;
 • არყის სახდელი ქარხანა;

ზმნისართი

Universal
 • აქამდე;
 • ჯერ კიდევ;
 • მაინც, მიუხედავად ამისა, მაინც ხომ, მაგრამ;

ზედსართავი

Universal
 • წყნარი, მშვიდი, ჩუმი, უხმაურო;
 • დამშვიდებული, დაწყნარებული;
 • უმოძრაო;

Universal
 • to keep still - ჩუმად ყოფნა;
 • to stand still! - გაჩერება;

Universal
 • in the still of the night - ღამის მყუდროებაში;

Universal
 • still more - კიდევ მეტად.

სინონიმები

ანტონიმები