ონლაინ ლექსიკონი

Back

summery


ნათარგმნია summery სინონიმები ანტონიმები

Universal
 • საზაფხულო

სინონიმები

 • aestival
 • estival
 • summer-blooming
 • summer-flowering
 • summery

ანტონიმები

 • autumnal
 • autumn-blooming
 • brumal
 • early-blooming
 • early-flowering
 • fall-blooming
 • fall-flowering
 • hibernal
 • late-flowering
 • late-ripening
 • late-spring-blooming
 • spring-blooming
 • spring-flowering
 • vernal
 • winter-blooming
 • winter-flowering
 • wintery
 • wintry