ონლაინ ლექსიკონი

Back

sure


ზმნისართი

Universal
 • რასაკვირველია, უეჭველად, უდავოდ;

ზედსართავი

Universal
 • დარწმუნებული, დაჯერებული, უყოყმანო;
 • სანდო, უეჭველი, სარწმუნო, უტყუარი;
 • დადასტურება;
 • უზრუნველყოფა;

შორისდებული

Universal
 • უთუოდ, უსათუოდ, უდავოდ, უცილოდ.

Universal
 • to stand sure - დარწმუნებული, დაჯერებული;
 • sure of oneself - თავდაჯერებული, თვითდარწმუნებული;
 • are you sure? - დარწმუნებული ხართ? he feels (is) sure of sureccess - სჯერა წარმატება;
 • he is sure to come - აუცილებლად მოვა;
 • be sure to tell me all the mews - აუცილებლად მომიყევით ყველა ახალი ამბავი;
 • to be sure - უეჭველად, უდავოდ, რასაკვირველია, რა თქმა უნდა;
 • to be sure she is not a beauty - რა თქმა უნდა, ის მზეთუნახავი არ არის!;
 • well I'm sure!, well to be sure! - ესეც შენ!, მაინც!;
 • to make sure - დარწმუნება, დაჯერება;
 • slow and sure - ნელა, მაგრამ მტკიცედ.

Universal
 • as sure as - ისევე სწორია;
 • sure enough - ნამდვილად, მართლა, სინამდვილეში.

სინონიმები

ანტონიმები